+46 (0)31 92 20 70 info@ifab.se

Automatfilter

Självrenande Automatfilter är en utmärkt lösning i applikationer där antingen stora mängder partiklar skall filtreras bort under kontinuerlig drift eller där vätskan är av en sådan natur att man inte vill hantera den manuellt. Självrensande filter finns i en mängd olika modeller och kan hantera flöden från 20 m3/h upp till hela 4500 m3/h och mer. Avskiljningsgraden är också den väldigt varierande.

Valet av självrensande filter kan variera beroende på temperatur på vätskan, tryck, vilken typ av partiklar/förorening som skall filtreras bort och hur mycket som skall filtreras bort.

Har ni frågor kring självrensande filter och vad som skulle passa bäst i just er applikation. Kontakta oss, så hjälper våra säljare er till rätt filtreringslösning.

OEM & Cutom made

Med IFAB finns det möjlighet att skräddarsy produkter för att det ska passa just ditt ändamål. Tillsammans med IFABs OEM-Paket sprider du ditt varumärke och försäkrar dig om att kunderna blir återkommande.

Kontakta oss för mer information!

Tekleen

Förutom våra egna produkter saluför vi även TEKLEENs självrensande filter i Skandinavien. Detta gör vi i samarbete med Filtreringskonsulten i Väst som hanterar både teknisk konsultation och service vid installation av denna typ av filter. För teknisk beskrivning och konsultation:
www.fkv-vast.se

IFAB WWF Design

IFAB WWF Design är ett helautomatiskt filter som är vanligt förekommande inom färgindustin. Oönskade partiklarna samlas in i filtret för att sedan rengöras med hjälp av automatiserade knivblad. Knivbladen skrapar av restpartiklar som samlas upp i den nedre delen av höljet.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig med Din förfrågan