Automatfilter

Självrenande Automatfilter är en utmärkt lösning i applikationer där antingen stora mängder partiklar skall filtreras bort under kontinuerlig drift eller där vätskan är av en sådan natur att man inte vill hantera den manuellt. Självrensande filter finns i en mängd olika modeller och kan hantera flöden från 20 m3/h upp till hela 4500 m3/h och mer. Avskiljningsgraden är också den väldigt varierande.

Valet av självrensande filter kan variera beroende på temperatur på vätskan, tryck, vilken typ av partiklar/förorening som skall filtreras bort och hur mycket som skall filtreras bort.

Har ni frågor kring självrensande filter och vad som skulle passa bäst i just er applikation. Kontakta oss, så hjälper våra säljare er till rätt filtreringslösning.

IFAB WWF Design

IFAB WWF Design är ett helautomatiskt filter som är vanligt förekommande inom färgindustin. Oönskade partiklarna samlas in i filtret för att sedan rengöras med hjälp av automatiserade knivblad. Knivbladen skrapar av restpartiklar som samlas upp i den nedre delen av höljet.

Tekleen

Förutom våra egna produkter saluför vi även TEKLEENs självrensande filter i Skandinavien. Detta gör vi i samarbete med Filtreringskonsulten i Väst som hanterar både teknisk konsultation och service vid installation av denna typ av filter. För teknisk beskrivning och konsultation:
www.fkv-vast.se

OEM & Custom made

Med IFAB finns det möjlighet att skräddarsy produkter för att det ska passa just ditt ändamål. Tillsammans med IFABs OEM-Paket sprider du ditt varumärke och försäkrar dig om att kunderna blir återkommande.

Kontakta oss för mer information!