VI ÖPPNAR NYTT KONTOR I VÄXJÖ!

VI ÖPPNAR NYTT KONTOR I VÄXJÖ & NYTT LAGER I GÖTEBORG! Vi ökar närheten till våra kunder Vi välkomnar Ola Johansson som kontorsansvarig i Växjö. Ola har många års erfarenhet inom branschen och bidrar med utökad kunskap framförallt inom automatfiltrering. Växjö blir samtidigt vårt servicecenter för automatfilter. Olas kontaktuppgifter Tel: 0730622286 E-mail: ola@ifab.se Under 2021 […]

IFAB tar över affärsområde vätskefiltrering från Metodsvets Filter AB

IFAB Förvärvar affärsområdet vätskefiltrering från Metodsvets Filter i Kungälv AB Vi är väldigt glada att meddela övertagandet av Metodsvets Filter affärsområde Vätskefiltrering. Vi känner oss trygga med att kunna erbjuda kunderna de produkter och den kunskap de behöver. Metodsvets Filter har sedan starten i Kungälv 1970 arbetat inom vätskefiltrering med egna tryckkärl, tankar och filterhus […]

IFAB förvärvar Argona Rostfria AB

Skandinaviska IFAB Filtrering AB med säte i Göteborg har förvärvat samtliga aktier i Argona Rostfria AB. Skandinaviska IFAB Filtrering AB har sedan sextiotalet levererat filterlösningar till olika industrier, branscher och företag i Sverige och utomlands. Företaget är en av de ledande aktörerna i branschen, med stor leveranstrygghet och gedigen expertis inom filtrering. IFAB är en […]

IFAB förvärvar Industrimineral BQ AB varulager och kundstock på filtermedia.

Skandinaviska IFAB Filtrering AB med säte i Göteborg har from 2018-07-13 köpt upp Industrimineral BQ AB varulager av filtermedia och övertar därmed samtliga befintliga kunder av dessa produkter. Anders Borgenstierna tackar alla kunder för gott samarbete genom åren och låter meddela att detta innebär att beställningar och leveranser kommer ha samma höga servicegrad som tidigare. Skandinaviska IFAB Filtrering […]