Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Skandinaviska IFAB Filtrering AB skall:

IFAB är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

IFAB Dokument

Miljöpolicy

Skandinaviska IFAB Filtrering AB skall:

IFAB är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Aktiva Miljömål