Skandinaviska IFAB Filtrering AB med säte i Göteborg har from 2018-07-13 köpt upp Industrimineral BQ AB varulager av filtermedia och övertar därmed samtliga befintliga kunder av dessa produkter. Anders Borgenstierna tackar alla kunder för gott samarbete genom åren och...