TEKLEEN

IFAB representerar Tekleen. Vi har därmed möjligheten att erbjuda hela Tekleens produktsortiment.

Intresserad av denna produkten?

Självrensande automatfilter är en utmärkt lösning i applikationer där antingen stora mängder partiklar skall filtreras bort under kontinuerlig drift eller där vätskan är av en sådan natur att man inte vill hantera den manuellt. Självrensande filter finns i en mängd olika modeller och kan hantera flöden från 20 m3/h upp till hela 4500 m3/h och mer. Avskiljningsgraden är även den väldigt varierande.

Valet av självrensande filter kan variera beroende på temperatur på vätskan, tryck, vilken typ av partiklar/förorening som skall filtreras bort och hur mycket som skall filtreras bort.

Varför använda backspolnignsbara filter?

Det är ett väldigt effektivt tillvägagångsätt för rengöring av systemet. Det sker per automatik utefter inställda variabler som vanligtvis sätts vid installation. Systemet sköter sig själv och kan filtrera ner till mycket små partiklar.

Vi tillhandahåller & servar producenter som Amiad, Filtomat, Tekleen m.fl.

Få en offert på TEKLEEN

Bli kontaktad