IFAB WWF Design

Upptäck IFAB Filtrering – din pålitliga partner för toppmoderna automatfilter och effektiv vattenfiltreringsteknik. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för industriella och kommersiella behov, med fokus på att leverera högkvalitativt vatten och ökad processeffektivitet.

**Våra Automatfilter:**
IFAB WWF Design Wedge Wire filter med flänsskydd är ett helautomatiskt filter, vilket vanligen används inom färgindustrin. Vätskan går från utsidan till insidan av filterelementet och de fasta partiklarna samlas på utsidan. Skrapbladet rensar det permanent roterande filterelementet och de skrapade oönskade partiklarna samlas in husets undersida. Genom att öppna ventilen släpps slammet ut på grund av trycket inuti huset. Husets underhåll och rengöring är lätt genomföra. För att ta ut växelmotorn med lock och skrapbladet måste man bara lossa fyra stycken bultar.

**Fördelarna med IFABs Automatfilter:**
– **Pålitlig Prestanda:** Vår robusta konstruktion och avancerade teknologi säkerställer pålitlig filtrering och långvarig drift.
– **Kostnadseffektivitet:** Minska driftstopp och underhållskostnader med våra driftsäkra automatfilter, vilket leder till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.
– **Säkerhet och Hälsa:** Eliminera potentiella hälso- och säkerhetsrisker genom att säkerställa en ren och säker arbetsmiljö med våra filtreringslösningar.

**Varför Välja IFAB Filtrering:**
Självrensande automatfilter är en utmärkt lösning i applikationer där antingen stora mängder partiklar skall filtreras bort under kontinuerlig drift eller där vätskan är av en sådan natur att man inte vill hantera den manuellt. Självrensande filter finns i en mängd olika modeller och kan hantera flöden från 20 m3/h upp till hela 4500 m3/h och mer. Avskiljningsgraden är även den väldigt varierande.

Valet av självrensande filter kan variera beroende på temperatur på vätskan, tryck, vilken typ av partiklar/förorening som skall filtreras bort och hur mycket som skall filtreras bort.

Det är ett väldigt effektivt tillvägagångsätt för rengöring av systemet. Det sker per automatik utefter inställda variabler som vanligtvis sätts vid installation. Systemet sköter sig själv och kan filtrera ner till mycket små partiklar.

Vi tillhandahåller & servar producenter som Amiad, Filtomat, Tekleen m.fl.

Visa mer