IFAB WWF Design

IFAB WWF Design

Wedge Wire filter med flänsskydd är ett helautomatiskt filter, vilket vanligen används inom färgindustrin. Vätskan går från utsidan till insidan av filterelementet och de fasta partiklarna samlas på utsidan. Skrapbladet rensar det permanent roterande filterelementet och de skrapade oönskade partiklarna samlas in husets undersida. Genom att öppna ventilen släpps slammet ut på grund av trycket inuti huset. Husets underhåll och rengöring är lätt genomföra. För att ta ut växelmotorn med lock och skrapbladet måste man bara lossa fyra stycken bultar. 

OEM & CuStom made

Med IFAB finns det möjlighet att skräddarsy produkter för att det ska passa just ditt ändamål. Tillsammans med IFABs OEM-Paket sprider du ditt varumärke och försäkrar dig om att kunderna blir återkommande.

Kontakta oss för mer information!