BMG HYGIENSTRÖ

Diatomite (kiselgur)

 • 5 – 10 ggr mer effektiv absorptionsförmåga 

 • 100% Naturligt material 

 • Tidseffektivt

 • Desinficerande

  • Minskning av juverinflammationer

  • Minskning av vita blodkroppar

  • Neutraliserande

  • Utvecklat för stallmiljö

BMG Hygienströ

BMG är en typ av diatomit som är noga utvald för att passa kostall / Liggbås.
BMG absorberar fukt, vätskeavföring (ammoniak) och mjölkrester på ett unikt sätt.
Till skillnad från sågspån och andra träprodukter absorberar BMG 5-10 gånger sin egen vikt och fukten kapslar in sig så att ytan på diatomiten ändå känns torr. Jämfört med spån/torv som t.o.m kan vara en källa för bakterier verkar BMG Hygienströ desinficerande.
BMG gör även underlaget mindre halt.

Tidseffektivt
BMG dosering är enkel. Vi rekommenderar helt enkelt en spann/hink och dosera (använd handske) direkt på gummimattorna 2 ggr/dag. Dosera mer på ställen där det behövs. Det mesta av BMG dras ned i gången av korna och eventuella rester skrapar man ner med en gummiskrapa.

Hygieniska fördelar
BMG har visat sig ge lägre vita blodkroppar i mjölken, flera resultat har gett konstant låg nivå under 2 %.
Löpande användning har även tydligt visat på minskade juverinflammationer som ger lägre veterinärskostnad.

Miljö
Är en helt naturlig produkt. utvecklad för lantbruk
Normalt förpackad i BigBag á 500Kg.

 

 Kontakta Pelle direkt för frågor om produkten.
Pelle.Stjernberg@ifab.se