Diatomite (kiselgur)

IFAB DIATOMITE / KISELGUR

IFAB Diatomite är vår standard serie för industri- och livsmedelsprocesser. Denna produkt är effektiv när det kommer till fånga upp partiklar utan att påverka färg och smak.

 

HIGH PURITY (HP) DIATOMITE / KISELGUR

IFAB HP Diatomite är en serie syratvättad premium diatomite som används främst i extremt känsliga applikationer, exempelvis api/pharma. Denna produkt minimerar lakning av mineraler och metaller i känsliga sura miljöer.

Användningsområden: Filterhjälpmedel, Fyllnadsmedel, klumpförebyggande medel, Hönsgårdar,

 För användningsområdet inom äggproducerande hönsgårdar var god kontakta Pelle här.

Diatomite som filterhjälpmedel

Diatomitens naturliga porositet och diatomernas varierande former och storlekar, är de unika egenskaper som utnyttjas när man använder diatomite som filterhjälpmedel. Principen är att på en filterduk bygga upp en filterkaka av diatomite var i genom den förorenade vätskan filtreras. För att ytterligare effektivisera filtreringen kan små mängder diatomite tillsättas i den förorenade vätskan under filtreringens gång. Då vätskan kan passera både genom och mellan diatomitepartikeln medför att mycket fin filtrering kan uppnås vid höga flöden. Valet av filterhjälpmedel styrs i första hand av kravet på filtratet.

För mer än 15 miljoner år sedan startade naturen en process som har gett oss det vi idag kallar för diatomite. Mikroskopiska encelliga alger, så kallade diatomer, dog ut och skelettresterna bildade sediment på havets botten. Den här processen ägde rum på ett antal platser över hela världen, i både söt- och saltvatten. Diatomite bryts på flera ställen och har därför skillnader i form och storlek. Detta innebär till viss del olika egenskaper.

Diatomite består av näst intill ren kiseldioxid, därför kallas diatomite även kiselgur. Den är inert vilket betyder att den inte påverkar vare sig smak, lukt eller färg. En annan viktig egenskap är dess porositet, en följd av skelettens varierande storlekar och former.

Diatomite som fyllnadsmedel

Diatomitens naturliga egenskaper såsom kemiskt inert, låg densitet och hög porositet utnyttjas i många sammanhang. Inom färgindustrin används diatomite som matteringsmedel, konsistensgivare och för ytstruktur. Porositeten förkortar torktiden och förhindrar sprickbildning. Diatomitens slipande effekt används i poler/rengöringsmedel och den höga vatten- och oljeabsorbtionen utnyttjas i många kemiskt tekniska produkter. Nya applikationer för diatomite upptäcks alltjämt.

Kontakta oss om ni har frågor kring diatomite och vad som skulle passa bäst i just er process.