Filterpatroner

Patronfilter för alla behov

Det finns många olika konstruktioner av filterpatroner. Det som styr valet av filterpatron är temperatur, filtrat, viskositet, flöde, kemisk kompabilitet samt typ av partiklar. Filterpatroner indelas i nominella, semiabsoluta och absoluta membranfilter, samt yt- och djupfiltrerande. Det finns även patronfilter med tillsatser såsom; aktivt kol, jonbytare, diatomite med mera.

Filterpatroner kan bestå av olika filtermedia

Kombinationen av filtermaterial, anslutning, längd och dimension gör att variationen av patronen är enormt stor
Ersättningsprodukter till specialfilter så som Cuno-filter, Micro-Klean, 3M är tillgängliga för alla sorters filterhus och för varje kunds önskemål och applikation.
Olika processer ställer olika krav på kvalité och dokumentation.
Våra patroner används inom all typ av industri. Fordons-, Livsmedels- och Läkemedelsindustrin är betydande kundsegment som ställer höga krav på oss som leverantör. Ni hittar oss även inom kemisk-teknisk industri samt verkstad och ytbehandling
Vi hjälper er gärna att hitta rätt filterpatron i vårt stora och omfattande sortiment.
Kontakta oss om ni har frågor kring filterpatroner och vad som skulle passa bäst i er process, våra säljare hjälper till med rätt filtreringslösning för just er.

Lager med patronfilter i Göteborg

Under 2020-21 utökade vi vår lagerkapacitet i Göteborg genom utbyggnad av vår lageryta. IFAB lagerhåller ett stort utbud filterprodukter där ibland, patroner på vårt centrallager i Göteborg. Alla standardmaterial och dimensioner är lagervaror och kan levereras på kort tid. Efterfrågan på HIFLO och BFC filter för större flöden ökar kraftigt. Även dessa hittar du på vårt lager i olika utföranden.

Visa mer