Perlite från IFAB

Perlite 

IFAB Perlite har samma egenskaper och många likheter med Diatomit. Den stora skillnaden är att Perlit är mycket lättare vilket är en stor fördel i applikationer såsom rotociv och vissa filterpatroner.
IFAB Perlit är tillverkad av lavasand. Lavasanden upphettas till 1100°C och all fukt i sanden blir till ånga så materialet kan expandera och poppar som popcorn. Perlite kan då i denna formen användas till isolerings- och fyllnads material. Det expanderade materialet mals ned och rangordnas efter partikelstorlek, och användningsområden  och klassas som antingen filter aids och fillers. Perlite utmärker sig av låg densitet,  och består av, precis som diatomit, nästan ren kiseldioxid. Perlit har ingen effekt på smak, doft eller färg.

Perlit filler

IFAB Perlite är en perfekt fylllnadsmassa tack vare dess unika egenskaper som låg densitet, kemisk tröghet, partikelstruktur, absorberingseffekt, och stor specifik yta.
Om du har några frågor angående Perlit och vad som skulle passa din applikation bäst, kontakta våra tekniska säljare så hjälper de dig. 


Vi ger våra kunder kunskap om vad som skiljer olika kvaliteter och hjälper till att optimera filterprocessen.